Suzie Larke

Yng Nghanol y Meddwl


Edrychwch ar y wefan

Gweld Prosiect

Nid yw symptomau salwch meddyliol wastad yn amlwg. Drwy’r prosiect yma, mae Suzie Larke o Benarth yn ceisio trawsnewid ei phrofiad personol o iselder ysbryd i rywbeth mwy diriaethol. Er mwyn creu lluniau sy’n hyrwyddo gwell dealltwriaeth o’r amrywiaeth o brofiadau o iselder ysbryd. Er mwyn herio delweddau y cyfryngau o iselder ysbryd. Er mwyn codi ymwybyddiaeth a thorri trwy stigma. Ariennir y prosiect gan Cyngor Celfyddydau Cymru, guna chefnogaeth oddi wrth Mind Cymru a Disability Arts Cymru.